dimarts, 18 de desembre de 2007

Qui la organitza i a qui va dirigida

La estem organitzant l'equip multi professional del CDIAP Mollet (treballadora social, fisioterapeutes, psicomotricistes, administrativa, logopedes, psicòlegs, neuropediatre, supervisor) amb el suport de l'IMSD i de l'Ajuntament de Mollet, i va dirigida a professionals què treballen a l'àmbit de l'atenció a la infància (educadors, pediatres, psicòlegs, treballadors socials... ) i als ciutadans, en general, què puguin estar interessats en el tema.

Data de la Jornada 2008

Està previst que la Jornada es realitzi el divendres, 24 d'octubre, en sessions de matí i tarde.