dimecres, 17 de setembre de 2008

Resum de la Comunicació: La alimentació com a element de vinculació i de diferenciació entre la mare i el fill. L'abordatge terapèutic des del CDIAP.

En aquesta comunicació, es mostra que no és el mateix considerar els problemes en la alimentació, de manera exclusiva, com un problema de l’organisme, sense tenir en compte el subjecte, que considerar-ho des d’un marc més complexa, com ho és el de la relació intersubjectiva, entre pares, fill i professionals, on hi ha una confluència de les respectives subjectivitats i desitjos, i a on hi queda inclòs l’organisme.

Es farà l’exposició d’un cas hipotètic, il·lustratiu de com intervé el terapeuta per afavorir el procés de subjectivació respectiva, com a manera de resoldre els conflictes què es presenten en la diversa simptomatologia.

Autors: Ascensión Martín. Fisioterapèuta del CDIAP Mollet.
Miquel Gómez. Psicòleg del CDIAP Mollet.