dimecres, 17 de desembre de 2008

Taller de Moixaines, jocs i cançons de falda organitzat per l'ACAP

OBJECTIUS

Adreçat a:

Professionals que treballin ambpetita infància: fisioterapeutes,logopedes, psicòlegs, pedagogs,psicomotricistes, educadors, mestres...Presentació:Les Moixaines, les cançons i els jocsde falda es poden considerar lesprimeres manifestacions lúdiques ,pedagògiques i emocionals que potrebre un infant.

La música ,elmoviment i la veu li provoquen sensacions,emocions que captarantotalment la seva atenció i incidirandirectament sobre el seu estat d’ànim, donantlialegria i plaer o bé relaxació i calma.

És a través d’aquests primers jocs infantils que l'infantestablirà contacte, relació i comunicació ambels altres, descobrirà el seu propi cos, el llenguatgecorporal i oral, la dansa, el ritme, el moviment, lamúsica, aprendrà a sentir, a escoltar, a percebre ipoc a poc a expressar-se.

El jocs de falda, les moixaines i les cançons proporcionensensacions de plaer i satisfacció tant a l’infantque les rep com a la persona que les dóna.Però qualsevol joc, i especialment els jocs i les cançonsde falda, desenvolupen a més, la capacitatd’atenció, de concentració i d’expressió tant necessàriaen els infants que ja presenten dificultats enel seu desenvolupament.

En aquest taller (originalment realitzat a la Biblioteca de Can Butjosa de Parets del
Vallès) pretenem donar a conèixer un recull de moixaines, cançons i jocs de falda que
puguin servir al professional, per una banda, com a recurs terapèutic i de comunicació
amb els infants i les seves mares, i per l’altra com a eina d’interacció entre les mares
i els seus fills.

METODOLOGIA

En cada sessió es proposarà una selecció de moixaines i jocs de falda que tots cantarem
i escenificarem amb un ninot a la falda. Les professores donaran les explicacions
de com es fa i el sentit que té cada joc i cançó.

1. Jocs i cançons que facilitin el contacte corporal, la relació i la comunicació entre els
infants i els adults.
2. Jocs i cançons que connectin amb les seves vivències emocionals: angúnies, pors...
3. Jocs i cançons que facilitin el reconeixement de les diferents parts del cos.
4. jocs i cançons que ajudin al nadó en el procés de diferenciació entre ell i l’adult.

Material necessari: Roba còmoda, un nino tipus nadó i una gravadora de veu (opcional).

Docents:

Mercè Palay i Escardó.
Canta Conta-contes i especialista en literatura infantil i juvenil.

Ascen Martín Díez.
Fisioterapeuta-Psicomotricista del CDIAP Mollet.

Horari:

De 17.30h. a 20.30h.
Dates Dijous, dies 22 i 29 de gener i 5 de febrer.

Lloc:

Hotel d’Entitats.
C/ Pere Verges, 1, 08020 Barcelona.

Preus:

65 € socis de l’ACAP.
95 € no associats.

Places limitades a 18 persones

Informació i reserves:
Tel i Fax 93 498 71 28 i 93 278 18 37

Coordinació:

Ascensión Martin Diez
Fisioterapeuta-Psicomotricista del CDIAP de Mollet.

Organitza:

Associació Catalana d’Atenció Precoç

Amb la col·laboració de:

IMSD i CDIAP de Mollet. Ajuntament de Mollet del Vallès
Biblioteca Can Butjosa de Parets (idea original)

L’ACAP es reserva el dret de cancel·lar el curs si el número de persones inscrites és inferior a 12.