Com accedir-hi?

Totes les visites, sense excepció, es fan dins l'horari prèviament concertat.

És aconsellable que sigui per indicació d'un professional:

. del camp de la salut: especialista de l'hospital infantil o professional d'atenció primària (pediatre o infermera).
. de l'àmbit educatiu (educadors de l'escola bressol, de l'escola ordinària i equips d'assessorament psicopedagògic (EAP) o
. de serveis socials, que indiqui a la família la conveniència de la consulta.

La família, dins de l'horari d'atenció del centre, pot contactar personalment o per telèfon, amb la secretària del servei, per sol·licitar l'atenció i concertar la primera visita.