Equip professional

Com els trastorns del desenvolupament tenen orígens diversos i factors causals múltiples, l'equip del CDIAP treballa de forma interdisciplinaria amb especialistes en els següents camps:

. Neuropediatria
. Psicologia clínica
. Psicopedagogia
. Logopèdia
. Fisioteràpia
. Psicomotricitat
. Treball social
. Administració