Equip professional

Com els trastorns del desenvolupament tenen orígens diversos i factors causals múltiples, l'equip del CDIAP treballa de forma interdisciplinaria amb especialistes en els següents camps:

  • Neuropediatria
  • Psicologia clínica
  • Psicopedagogia
  • Logopèdia
  • Fisioteràpia
  • Psicomotricitat
  • Terapia ocupacional
  • Treball social
  • Administració