Contacte


És aconsellable que la consulta al CDIAP sigui per indicació d'un professional:

  • del camp de la salut: especialista de l'hospital infantil o professional d'atenció primària (pediatre o infermera).
  • de l'àmbit educatiu (educadors de l'escola bressol, de l'escola ordinària i equips d'assessorament psicopedagògic (EAP) o
  • de serveis socials, que indiqui a la família la conveniència de la consulta.
La família, dins de l'horari d'atenció del centre, pot contactar personalment o per telèfon, amb la secretària del servei, per sol·licitar l'atenció i concertar la primera visita.

Horari d'atenció:

De dilluns a dijous
de 9:00 a 19:00 hores
Divendres
de 9:00 a 15:00 hores

Telèfon
93 570 49 22
Fax
93 579 17 40
E-mail
cdiap@molletvalles.cat
Adreça
C/ Riera 7, 2a planta
08100 Molet del Vallès