Què és el CDIAP?

El Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç (CDIAP), és un servei d'atenció precoç, públic i gratuït, que depèn de l'IMSD, organisme de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, i forma part de tota la xarxa de Centres de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç.

Funcions del CDIAP

. Participació en programes de sensibilització, prevenció i detecció.
. Diagnòstic clínic i/o funcional.
. Atenció terapèutica i/o seguiment
. Orientació, assessorament i coordinació amb els professionals de la xarxa local de petita infància.
. Participació en activitats de docència, formació i investigació.