Què és l'atenció precoç?

L'atenció precoç és un conjunt d'intervencions adreçades a la població infantil, menor de 6 anys, a la seva família i al seu entorn, amb la finalitat de:

  • Identificar el més aviat posible les dificultats transitòries o permanents que puguin afectar al desenvolupament dels infants, en aquest període de vida.
  • Detectar els factors de risc.
  • Fer viable el tractament precoç, segons les necessitats detectades.