dijous, 14 de maig del 2020

JOCS BUCOFONATORIS

Dirigit a infants del CDIAP amb dificultats de parla*


Recurs educatiu creat per la logopeda Marisa Cárdenas del CDIAP MOLLET.
* Feu ús preferentment per indicació professional.